Konferensdokumentation, 2014-11-20:

 

Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet

Inom Europa 2020-strategin är resurseffektivitet ett av sju så kallade flaggskeppsinitiativ lanserat av EU-kommissionen. Initiativet för ett resurseffektivt Europa syftar till att stödja en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi och hållbar utveckling. Det finns ingen tydlig definition av resurseffektivitet från EU:s sida ännu. Ur energisynpunkt innebär resurseffektivitet bland annat att inte ta ut mer råvaror än jorden kan producera samt att ha en effektiv omvandling och användning av energiresurser. Detta NEPP-projekt syftar till att kartlägga, analysera och vidareutveckla indikatorer för att mäta resurseffektivitet för det nordiska elsystemet. I vidareutvecklingen ingår bland annat att undersöka behov och möjlighet att använda ett ”viktat index” för att mäta elsektorns resurseffektivitet. Denna presentation sammanfattar en del av arbetet fram till den 20 november 2014, då presentationen hölls. Notera att det är arbetsmaterial och inte att betrakta som slutligt.

 

button Ladda ner presentationen