nepp

Hem / Vårkonferensen 13 mars 2019

 

NEPP:s vårkonferens, 13 mars 2019

 

Vilken energi det blev! Tack alla som medverkade på NEPPs vårkonferens den 13 mars i Stockholm. Drygt 200 anmälda och i princip alla kom dit!

Under en heldag presenterades resultat från delprojekten inom NEPP, bland annat att svensk el- och fjärrvärmeproduktion är klimatneutrala och därmed kan bidra till och möjliggöra omställningen mot fossilfrihet i andra sektorer, omfattningen på effekt- och flexibilitetsutmaningarna är stora men det finns sätt att hantera dem, lokala perspektiv på kraftvärmens framtid, energiåtervinning av avfall i en cirkulär ekonomi och social hållbarhet samt om vattenkraftens målkonflikter när moderna miljövillkor ställs mot behov av vattenkraftens reglerförmåga av elsystemet. Dessutom delade representanter för finansiärerna med sig av vad de tror är de stora ödesfrågorna framöver:

    1. Narrativet – är det en ödesfråga vilket mål vi sätter här i Sverige? Spelar det någon roll om vi pratar om hållbart, fossilfritt eller förnybart?
    2. Leveranssäkerhet –målet är tydligt, utmaningen ligger snarare i vem som har ansvaret. Vem har och tar ansvarar i framtidens mer distribuerade system och ska kunderna ”känna ansvar” för att dra ner sin konsumtion?
    3. Elektrifieringen – här går det fort, men hur fort? Hinner vi ställa om och är vi rustade säkerhetsmässigt för den digitaliseringsvåg som sveper över oss?

Halvtidsrapporten, sammanfattningen och presentationer som visades under dagen, samt några foton hittar ni här nedan.

wrapkit

"ENERGISYSTEMET I EN NY TID"

 

Ladda ner halvtidsrapporten (PDF
7 MB)

wrapkit

SAMMANFATTNING AV HALVTIDSRAPPORTEN

 

Ladda ner sammanfattningen (PDF 1,7 MB)

wrapkit

PRESENTATIONER FRÅN KONFERENSEN

 

 

Ladda ner presentationerna

 

NEPP - North European Energy Perspectives Project