wrappixel
Hem / Utmaningar för fjärrvärmens viktigaste bränslen

Utmaningar för fjärrvärmens viktigaste bränslen

Just nu händer det mycket på området med t.ex. hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen . Det råder stor osäkerhet om hur EU kommer att hantera dessa kriterier framgent. Det gäller främst biodrivmedlen, men även de fasta biobränslena är i stöpsleven. Hållbarhetskriterierna kan också komma att påverka biobränsleandelen i avfallet, som samtidigt har andra utmaningar att brottas med. Tillsammans med fjärrvärmens alla möjligheter formar dessa utmaningar underlaget för de analyser av fjärrvärmens framtida utveckling som är en central del i NEPP:s forskningsarbete.

 

Läs mer i resultatbladet "10 utmaningar för energiåtervinning från avfall
NEPP - North European Energy Perspectives Project