Forskningsfrågorna i NEPP är strukturerade i åtta delprojekt, som beskrivs nedan. Dessa delprojekt täcker hela det forskningsfokus som NEPP omfattar. Ambition är också att lägga samman de centrala resultaten och slutsatserna från alla åtta delprojekten i ett samlat syntesarbete och forma helheter på en övergripande nivå. Nedan beskrivs de åtta delprojekt som NEPP ska omfatta, samt det övergripande delprojektet om helheten.