Miljörättsliga aspekter kring effektökning i Vattenkraftverk
 

Inledande analyser av

Konsekvenserna av energiintensitetsmålet

En översiktlig konsekvensanalys av Sveriges 50%-mål till 2030