Agenda - NEPP:s Vinterkonferens
Inlägg om den rådande energipolitiken i Sverige och i EU
ANDERS ÖSTERLUND
Akzo Nobel
Aktörsperspektivet - nya aktörer träder in på arenan
THOMAS UNGER
Profu
Allt faller sönder: Hur digitalisering påverkar värdeskapande
JOHAN MAGNUSSON
Göteborgs Universitet
Kunskap om eleffektbehovet
BO RYDÈN
Profu
Reglering för ansvarstagande - från att hållas ansvarig till att ta ansvar
ANDERS SANDOFF Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
Aktörernas ansvar för elsystemet – intryck från intervjuer
i EU och i en cirkulär ekonomi
HÅKAN SKÖLDBERG
Profu
Svensk energiåtervinning
i EU och i en cirkulär ekonomi
JENNY SAHLIN
Profu
Förnybarhets-direktivet 2020-2030 – påverkan på biobränslen på svensk marknad
JULIA HANSSON
IVL
Indikatorer för utvecklingen av de Europeiska energisystemen
FILIP JOHNSSON
Chalmers Tekniska Högskola
Integration of Renewable Generation in ERCOT
JULIA MATEVOSYAN
ERCOT
Hela effektutmaningen- en första skiss till roadmap för de kommande 30 åren
HÅKAN SKÖLDBERG
Profu
Hur mycket flexibilitet behöver vi i framtiden
JOHAN BRUCE
Sweco
Effektutmaningen i ett miljörättsligt perspektiv
EBBA LÖFBLAD
Profu
Detaljerad analys av utbyggnad av vattenkraftseffekt
LENNART SÖDER
Kungliga Tekniska Högskolan
Effektutbyggnad av vattenkraft i Sverige
JOHAN BRUCE
Sweco
Effekthöjning i vattenkraften
- röster om drivkrafter och hinder
PETER BLOMQVIST
Profu
NEPP - North European Energy Perspectives Project