NEPP:s forskning - en helhetsbild
BO RYDÈN
Profu
Nya resultat från scenarioanalyser och känslighetskörningar med NEPP:s energisystemmodeller
THOMAS UNGER
Profu
Resultat från delprojektet om avfall, biobränslen och miljöanalys
JENNY SAHLIN
Profu
Resultat från delprojektet om avfall, biobränslen och miljöanalys
JENNY GODE
IVL Svenska Miljöinstitutet
NEPP:s regionala Stockholmsstudie
HÅKAN SKÖLDBERG
Profu
Allt faller sönder : hur digitalisering påverkar värdeskapande
JOHAN MAGNUSSON
Göteborgs Universitet
Aktörernas ansvar för elsystemet
HÅKAN SKÖLDBERG
Profu
Effekthöjning i vattenkraften
EBBA LÖFBLAD
Profu
Hur mycket flexibilitet behöver vi i framtiden?
LENNART SÖDER
Kungliga Tekniska Högskolan
Effektutmaningen i ett miljörättsligt perspektiv
JOHAN BRUCE
Sweco
Hur mycket flexibilitet behöver vi i elsystemet i framtiden?
HÅKAN SKÖLDBERG
Profu
Analys av effektbehovet i elsystemet
BO RYDÉN
Profu
NEPP - North European Energy Perspectives Project