Energisystemets resa in i framtiden

- komplexare än någonsin

EBBA LÖFBLAD och
KJERSTIN LUDVIG
Profu
Ett klimatneutralt, leveranssäkert och konkurrenskraftigt energisystem

- politiska möjligheter och utmaningar ...

BO RYDÉN
Profu
Hållbar utveckling
BO RYDÉN
Profu
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

- branscherna som möjliggörare

HÅKAN SKÖLDBERG
Profu
Det våras för CCS? Klimatarbete och det globala perspektivet
FILIP JOHNSSON
Chalmers
Systemutmaningar, driftsäkerhet och flexibilitet

- kärnkraftens roll i kraftsystemet

MAJA LUNDBÄCK
Svenska Kraftnät
Flexibilitets- och effektutmaningar - i en ny tid
MIKAEL ODENBERGER
Chalmers
Effektfrågan och ökat behov av flexibilitet i elsystemet
JOHAN BRUCE
Sweco
Hur kan variabilitet inom last och produktion förstås och hanteras?
LISA GÖRANSSON och
MARIA TALJEGÅRD
Chalmers
Kraftvärmen och fjärrvärmens framtid
JOHN JOHNSSON
Profu
Energiåtervinning i en cirkulär ekonomi

- lokala perspektiv på en global utmaning

JENNY SAHLIN
Profu
Social hållbarhet ur energiperspektiv

- några exempel

JENNY GODE
IVL Svenska Miljöinstitutet
Det lokala energibolagets nya roll
CECILIA ANDERSSON
Öresundskraft
Energi som tjänst

- möjligheter och utmaningar

IDA GREMYR och
ÁRNI HALLDORSSON
Chalmers
Hur ska avägningen mellan vattenmiljö och effektiv tillgång till vattenkraften balanseras

- Energiföretagens arbete inför den nationella planen för prövning av vattenkraften

JOHAN BLADH
Energiföretagen Sverige
Varför utnyttjas inte hela den installerade effekten inom vattenkraften?
LENNART SÖDER
KTH
NEPP - North European Energy Perspectives Project