North European Energy
Perspectives Project

Energisystemet i omvandling
- Nepp:s slutkonferens 15 december 2020

 Nedan finner du material och dokumentation från Nepp:s slutkonferens den 15 december 2020.

Energisystemet i omvandling
Summering av forskningen inom NEPP!

Den 15 december avslutades NEPP-projektets andra etapp med en digital konferens. Konferensen leddes av Profu och Energiforsk och samlade både forskare och företag kopplade till projektet men också inbjudna talare från bland annat Microsoft och LKAB.

På den här sidan finner du en inspelning av hela konferensen, slutrapport och filmklipp med några av NEPP:s forskare.
Välkommen att ta del av allt detta!

Programmet för konferensdagen hittar du här.

Här kan ni se Robert Andrén och Catarina Nauclér berätta om konferensen.

Inspelningar från konferensdagen

Nedan finner du inspelningar från konferensdagen. Klicka på avsnittets huvudrubrik för att se filmerna.

 

ENERGISYSTEMETS AMBITIÖSA KLIMAT- OCH ENERGIPOLITISKA MÅL

Detta avsnitt innehåller:

Energisystemet styrs av ambitiösa klimat- och energipolitiska mål
Kenneth Möllersten, IVL

 

Panelsamtal: Industrin och klimatomställningen — reflektioner från våra industrirepresentanter
Samtal med Conny Johansson, Stora Enso, Thomas Hirsch, SSAB och Lina Håkansdotter, Svenskt Näringsliv

 

Reflektioner från en NEPP-forskare
Filip Johnsson, Chalmers

 

Energipolitiken i backspegeln
Bo Diczfalusy, Bodiz Consulting

 

Vart är utvecklingen på väg?
Samtal med Johanna Lakso, Power Circle och Lisa Göransson, Chalmers

 

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

Detta avsnitt innehåller:

Ökad elanvändning och mer variabel elproduktion skapar nya förutsättningar
Thomas Unger, Profu och Magnus Lindén, Sweco

 

Reflektioner från ett av NEPP:s deltagande företag
Catarina Nauclér, Fortum

 

Fjärrvärmens långsiktiga utveckling
Håkan Sköldberg, Profu

 

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER (forts.)

Detta avsnitt innehåller:

Perspektiv på framtida investeringar
Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg

 

Hur kan vi skapa intresse och möjligheter för kraftvärmeaffären?
Samtal med Klas Gustavsson, Tekniska Verken i Linköping, Anders Östlund, Öresundskraft, Lina Enskog Broman, Energiföretagen Sverige och Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg

 

Negativa utsläpp - en möjlighet för energisektorn
Jenny Gode och Jenny Sahlin, Profu

 

DET FRAMTIDA ENERGILANDSKAPET

Detta avsnitt innehåller:

Vätgassamhället - elfordonsutvecklingen - prosumenttrenden
Mikael Odenberger, Chalmers och Maria Taljegård, Chalmers

 

Framtidens LKAB
Stefan Savonen, LKAB

 

Artificiell intelligens, kvantdatorer och teknikförstärkta människor: Hur lever vi i symbios med framtiden?
Daniel Akenine, Microsoft

 

Reflektioner från Energimyndighetens generaldirektör
Robert Andreén, Energimyndigheten

 

Moderatorerna avslutar dagen

 

Möt några av NEPP-forskarna

Eleffektiva kommuner - regional samverkan mot kapacitetsbrist
Linda Schumacher, Sweco, Peter Blomqvist, Profu
och Magnus Lindén, Sweco 

Se film 1

Se film 2

 

Social hållbar utveckling och energiaktörernas roll
Mathias Gustavsson, IVL

Se filmen
Ladda ner rapporten "Social hållbarhet"

 

Stödtjänster – varför och hur fungerar det?
Magnus Lindén, Sweco och Lennart Söder, KTH

Se filmen

 

Varför utnyttjas inte maxkapaciteten i vattenkraften?
Lennart Söder, KTH

Se filmen

 

Är fasta biobränslen hållbara och hur påverkar det energisektorn?
Julia Hansson, IVL

Se filmen
Ladda ner rapporten "Hållbarhetsperspektiv på fasta biobränslen"

 

Möjligheter och utmaningar för ett hållbart energisystem
Jenny Gode, Profu

Se filmen

 

Så funkar koldioxidinfångning
Filip Johnsson, Chalmers Tekniska Högskola

Se filmen

 

Stora förändringar på området klimatkompensation - det här företagen tänka på
Kenneth Möllersten, IVL

Se filmen

 

Vattenkraften i en ny tid
Johan Bladh, Energiföretagen Sverige

Se filmen

 

Slutrapporten
"Insikter och vägval i energiomställningen"

Ladda ned slutrapporten

Kort sammanfattning av
"Insikter och vägval i energiomställningen"

Ladda ned sammanfattningen

"Eleffektfrågan
- utmaningar och lösningar"

Ladda ned rapporten

Kort sammanfattning av
"Eleffektfrågan - utmaningar och lösningar"

Ladda ned sammanfattningen

NEPP - North European Energy Perspectives Project