nepp

Hem / Resultat / Rapporter

 

Rapporter och PM

Social hållbarhet
- en introduktion kring begreppet och dess relevans för energisektorns aktörer
Sommarläsning 2018
Sammanfattning av forskningsläget i NEPP
Miljörättsliga aspekter kring effektökning i Vattenkraftverk:
Del 2 - Miljökvalitetsnormer för KMV vattenkraft samt lagändringar rörande vattenkraft
Flexibilitet - i en ny tid :
hur mycket ny flexibilitet behövs i det svenska elsystemet i framtiden?
Flexibilitet - i en ny tid
Sammanfattning av rapporten
Två NEPP-scenarier
- en beskrivning av resultat från analyser med Times-modellen för NEPP:s två huvudscenarier, samt en redovisning av de viktigaste beäknings- förutsättningarna

Fyra hjul som rullar i otakt
- en bild av hur utvecklingen av energisystemet, elfordonen, staden och dess aktörer idag går i otakt

Aktörsperspektivet - ansvar och roller i elsystemet
- en sammanställning av intervjuer med ett antal aktörer

Effekthöjningen i vattenkraften
- röster om drivkraft och hinder

Inledande analyser av konsekvenserna av energiintensitetsmålet
- en översiktlig konsekvensanalys av Sveriges 50%-mål till 2030
Energy from waste in Sweden
- State of the Art and Possibilities for the Future
Miljöbedömning av energi
- kriterier för metodval
NEPP - North European Energy Perspectives Project