nepp

Hem / Om projektet / Om projektet

 

Om projektet

 

NEPP (North European Energy Perspectives Project) är ett multidisciplinärt forskningsprojekt om utvecklingen av energisystemen i Sverige, Norden och Europa i tidsperspektiven 2020, 2030 och 2050. Forskningen genomförs av välmeriterade forskare och analytiker i nära samverkan med experter från de centrala aktörerna på energimarknaderna. Projektet har en etablerad position i forsknings- och kunskapsfronten och dess resultat och slutsatser har en stor spridning och ett stort genomslag. Den beskrivna organisationen och principerna för projektstyrning och projektledning har tillämpats i den tidigare etappen av NEPP och har visat sig vara effektiva och ändamålsenliga. Förslaget är därför att behålla denna ordning också i den nya etappen.

Mer om projektet:

En ny spelplan för energisystemet ....
Utgångspunkter för NEPP
NEPP - ett tvärvetenskapligt forskningsskluster
NEPP - North European Energy Perspectives Project