nepp

Hem / Om projektet / Organisation

 

Nepp:s historia

 

Etablerat forum med lång historia – från Nordleden till NEPP

NEPP och dess föregångare, NEP (Nordic Energy Perspectives) och Nordleden har utgjort en central och policynära forskningsplattform ända sedan mitten av 1990-talet, i vilken energibranschen och dess företag, departementen och myndigheterna, samt akademin och forskningsföretagen samverkat under ledning av Elforsk/Energiforsk och Energimyndigheten. Forskningsprojekten har hela tiden haft fokus på aktuella − men ändå långsiktiga − forskningsteman, varit tvärvetenskapliga och neutrala samt haft en nära dialog med politiker och övriga centrala beslutsfattare inom energisystemen. Projekten har verkat internationellt och nationellt, både i forskningen och vad det gäller intressenterna. NEPP:s föregångare har omfattat hela energisystemet (och haft ett tillförselperspektiv) medan NEPP:s första etapp hade ett snävare elfokus, samtidigt som forskningen breddats till att omfatta helheten (från tillförsel till användning; från elsystem till elmarknad). I den andra etappen av NEPP kommer vi både att hantera denna helhet och hela energisystemet.

 

Läs mer om första etappen av NEPP

 

 

NEPP - North European Energy Perspectives Project