nepp

Hem / Om projektet / Medverkande

 

Medverkande

 

Alla centrala aktörer

Liksom i den första etappen av NEPP är ambitionen även i denna andra etapp att projektet skall omfatta alla centrala aktörer på våra energimarknader. Forsknings- och syntesarbetet genomförs av seniorforskare från etablerade forskargrupper vid bl.a. Chalmers, KTH, Handels, Profu, Sweco och IVL.

C4

Chalmers

Ellevio

Energiforsk

Energiföretagen Sverige

Fortum Sverige

Fortum Värme

Gävle Energi

Göteborg Energi

Halmstads Energi och Miljö

Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

IVL

Jämtkraft

Karlstads Energi

Kraftringen Energi

KTH

Mälarenergi

Parkeringsbolaget Gbg

Profu

Skellefteå Kraft

SSAB

Stora Enso

Sweco

Svenska Kraftnät

Söderenergi

Tekniska Verken i Linköping

Uniper

Vattenfall

Öresundskraft

NEPP - North European Energy Perspectives Project