nepp

Hem / De åtta delprojekten

 

De åtta delprojeketen

 

Forskningsfrågorna i NEPP är strukturerade i åtta delprojekt, som beskrivs nedan. Dessa delprojekt täcker hela det forskningsfokus som NEPP omfattar. Ambition är också att lägga samman de centrala resultaten och slutsatserna från alla åtta delprojekten i ett samlat syntesarbete och forma helheter på en övergripande nivå. Nedan beskrivs de åtta delprojekt som NEPP ska omfatta, samt det övergripande delprojektet om helheten.

wrapkit

DELPROJEKT 1

 

 

Den framtida klimat- och energipolitiken - analysgrund för en djupare förståelse av politikens konsekvenser för energisystemens utveckling

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 2

 

 

Analyser av energisystemens utveckling i Norden och Sverige – med fokus på robusthet och stresstålighet på kort och lång sikt

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 3

 

 

Konsekvenser för Sverige/Norden av olika utvecklingsvägar för de europeiska energisystemen

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 4

 

 

Hur får vi nödvändiga investeringar i energisystemen till stånd?

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 5

 

 

Den stora effektfrågan - fokus på el, men även visst fjärrvärmefokus

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 6

 

 

Energianvändningens utveckling, drivkrafter och påverkansfaktorer. Särskilt fokus på energieffektiviseringens och prosumenternas roll

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 7

 

 

Vem har ansvaret för det framtida energisystemet?

Läs mer

wrapkit

DELPROJEKT 8

 

 

Miljö- och resurseffektivitet – med fokus på dess påverkan på energisystemens utveckling genom de olika synsätt och olika värderingsmetoder som tillämpas

Läs mer

wrapkit

HELHETER

 

 

Skapa helhetsbilder utifrån synteser och slutsatser från delprojekt 1-8, samt från parallella forskningsprojekt och forskningsprogram
NEPP - North European Energy Perspectives Project